Gliserin Distilasyon Tesisleri


Gliserin Distilasyon Tesisleri

Distilasyon öncesinde teknik spekleri kontrol edilen ham gliserin (%80-%82) pompa vasıtasıyla ısıtıcılı kazana gönderilir. Burada sıcaklığı 80’C’a çıkarılır. Serbest kalevisi kontrol edilerek gerekirse kostik ilavesi yapılır.

Ham gliserin buradan pompa vasıtasıyla ön kurutucuya gönderilir. Ön kurutucuya geçen ham gliserinin içerisinde bulunan su; (%10-%12) vakum altıda ve uçurularak barometrik condensere gönderilir. Suyu uçurulmuş ham gliserin distilasyona (distilatöre) beslenir. Yüksek vakum altında ve sıcaklıkta kaynatılır. Sistem rejime girince gliserin buharlaşmaya başlar.

1. aşamada gliserin buhar likit fazı çarpışması sonucu alt kısımdaki depoda %9,5 safıiyette farmasötik gliserin toplanır.

2. aşamada cooling condensere geçen gliserin buharı burada da likit fazla çarpışarak alt kısımdaki depoda %98,5 safiyette teknik gliserin olarak toplanır. Her iki ürün ayrı ayrı pompalar vasıtasıyla ayrı mamul ürün depolama tanklarına gönderilir.

3. aşamada ise cooling condenseri terk eden gliserinler (düşük yüzdeli) barometrik sisteme gelmeden, soğutucu condenserde tutularak ara tankta toplanır. Mamul ürün tanklarında toplanan gliserinler ayrı bir şekilde karıştırıcılı tanklarda beyazlatma işleminden sonra, farmasötik ve teknik olarak ambalajlanıp depolanır.

Top